ژورنالیزم جدید
ژورنالیزم جدید 
آخرين مطالب
دین و اخلاق.... در ادامه ی مطلب مراجعه کنید...
موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 16:6 ] [ جاوید (سکوت) ]
تبلیغات انترنتی در مقابل تبلیغات چاپی.. در ادامه ی مطلب مراجعه کنید
موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:58 ] [ جاوید (سکوت) ]
نقش انانسر در رادیو تلویزیون.... در ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:56 ] [ جاوید (سکوت) ]
مهارت های گوینده گی خبر رادیو. ادامه مطلب مراجعه کنید
موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:53 ] [ جاوید (سکوت) ]
سیمنار حقوق رسانه ها را در ادامه مطلب کلیک کنید......
موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:49 ] [ جاوید (سکوت) ]
نقش رسانه ها در کاهش خشونت های خانوادگی ... ادامه مطلب را کلیک کنید و این سمینار را بدست ارید...
موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:41 ] [ جاوید (سکوت) ]

 

 نقش رسانه ها در انتخابات

 

تهیه وترتیب : جاوید (سکوت)

 

 

فهرست مطالب

 

انتخابات چیست                      

تاریچه انتخابات                        

رای چیست                                   

محدویت های انتخابات درگذشته            

نقش رسانه ها در روند سیاسی            

گزارشدهی انتخابات                           

اصول کلی خبرنگاری در پوشش انتخابات 

چند موارد مهم که باید مراعات شود         

مسولیت های جدی خبرنگار در جریان پورسه انتخابات   

نتیجه                        


انتخابات چیست ؟

 

انتخابات یک رکن اساسی و مهم دموکراسی است وانتخابات یعنی اشتراک مردم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در امور کشور داری است در یک کشور زمانی انتخابات صورت میگرید که حکومت انحلال شود و یا هم برای پارلمان انتخابات صورت گیرد  که درین جا بهتر است  از تعریف داکتر ابولفضل قاضی یاداوری کنیم.

  

     "انتخابات مجموعه از عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعین ناظران برای مهار کردن قدرت ، تدبیر شده است ، ازین دیدگاه انتخابات ، به معنی گزینش و شیوه های مختلف تعین نماینده گان است . ابزاری است که به وسیله آن میتوان اداره شهروندان را درشکل گیری نهادهای سیاسی و تعین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد "

 

 

 

تاریخچه انتخابات معاصر

اساس انتخابات معاصر برای اولین بار در انگلستان گذاشته شد و پس از رواجیابی این پدیده تناسب با فرهنگ پویای بوژوازی در انگلستان ممالک همجوار آن نیز تاثیر پزیری از تحول وارده در کشور مذکور ، پروسه دگرگونی سازی ساحتار کهنه اداری ومناسبات اجتماعی خود را اغاز کردند . که این وسیله مهار کردن قدرت جهانی گردید ودر قرنهای 17 و 18 تحولات بزرگی را موجب شد. 

اما تجربه اولین انتخابات مردمی سراسری در سال 1383 در حالی صورت پزیرفت که یک بر سوم حصه خاک کشور مخصوصا مناطق جنوب و شرق امکان رای دهی بنابر عوامل امنیتی محدود و در بعضی موارد ناممکن بود .اما انتخابات سال 1388 که در 29 اسد برگزار گردید با جالش های فراوانی رو به رو بود از آن مهمتر تقلب وسیع که در پروسه بود انتخابات را به دوره دوم کشانید .

 

رای چیست ؟

 

رای عبارت از کار کرد حقوقی وتشریفاتی میباشد که شهروندان با رعایت ضوابط وشرایط قانونی از طریق آن به انتخاب نماینده و نماینده گان می پردازد. این عمل حقوقی – سیاسی رای دهنده که موجب برگزیدن نماینده ویا نماینده گان میشود ، زمینه شرکت غیر مستقیم انان را در اداره امور مساعد میگرداند . در مورد رای دو نظریه وجود دارد بعضی میگویند  رای حق است و بعضی آنرا تکلیف  میشمارد .

 

الف- رای حق است :

یعنی رای انعکاس دهنده این مفهوم که حاکمیت مردم جمع سهمیه های حاکمیت شهروند می باشد بنا هر شهروند حق دارد که در شکل دادن حکومت ونظم بخشیدن به اقتدار عالی سیاسی دخالت ورزده و همکاری کند اگر این حق به یک شهروند از طریق انتخابات تجویز  گردد پس حق مشروع و متعلق به فرد است .

 

ب- رای کار خاص با تکلیف است :

این طرز دید ریشه در حاکمیت ملی دارد یعنی هر شهروند با دادن رای وظیفه اجتماعی خود را انجام داده است واصل حاکمیت ملی است وشهروندان ارکان و اجزای سازنده این حاکمیت بوده است.

 

 

محدودیت های انتخابات در گذشته

 

1- در گذشته ها تنها نخبه ها  وشایسته ترین ها در انتخابات سهم میگرفتند.

1-   شرط مالیات : مالیات مستقیم بنام انتخابات گرفته میشد و استدلال میکردند که مالیه دهنده گان قدر نعمات مادی جامعه را بیشتر از دیگران میدانند و انتخابات مختص به مالیات دهنده گان میشد.

2-   شرط شایسته گزینی : انتخابات مختص به افراد باسواد که خواندن و نوشتن را دارا بودند اختصاص داده میشد چون رای دهنده گان توانایی استفاده از مطبوعات ، کتب و وسایل خبری واقعی را در یافته و موضعی سالم اتخاذ میکند.

3-   شرط جنس : در گذشته تنها مرد ها رای میدادند و به نوع انتخابات  محدود ساخته میشد . به طور مثال در سال 1890 در ایالت "وایو مینگ" امریکا  این محدودیت از بین برده شد وبه همین ترتیب در سال 1920 در برتانیه ، در سال 1928 در فرانسه و ماناکو ودرممالک دیگر در سال 1944 از بین برده شد.

4-   شرط نژادی : بر خورد متعصبانه و تبعیض امیز عده از فرمانروایان  حکومت های وابسته به اقوام و ملل حاکم برسرنوشت اقلیت های قومی ملی نژادی در یک کشور که سبب گردیده بود تا حق اشتراک آنها در انتخابات زایل گردد . به طور مثال محروم کردن یهودی ها در المان نازی و یا هم محروم کردن سیاهان در عده از ایالات جنوبی امریکا.    

 

در مورد انتخابات و تاریخچه ومحدودیت های که در انتخابات سابق وجود داشت  کمی معلومات حاصل کردیم  بهتر روی موضوع اصلی بیایم که آن عبارت از تحت پوشش قرار دادن انتخابات توسط رسانه ها میباشد.

 

نقش رسانه ها در روند سیاسی

 نقش رسانه ها در روند سیاسی در کنار سه قوه قضاییه، اجراییه و مقننه ، مطبوعات بمثابه  چهارمین شاخه قدرت با نقش خاص در دولت های دموکراتیک معاصر به شمار میرود در جهان امروزی رسانه ها نقش ناظران فعالیت های سیاسی و قضائی حکومت را به عهده گرفته اند ویگانه وسیله ئی که نمی گذارد حقوق اقلیت ها پایمال شود وحاکمان از آن خیلی در هراس اند.

زمانی در یک جامعه دموکراسی پیاده شده میتواند که رسانه های اذاد داشته باشم و بدون دموکراسی مطبوعات واقعی معنی مفهوم پیدا کرده نمی تواند رسانه های هستند که شعور سیاسی افراد عام مردم را بلند میبرند

رسانه ها به همان اندازه که نقش فعالی در ابادانی یک کشور دارند به همان اندازه نقش ویران گرانه نیز دارند که مثال خوب آن استفاده رسانه ها در جنگ تبلیغاتی است که ابر قدرت ها بزرگ جهان اهمیت آنرا درک کرده و آنرا بر علیه یکدیگر استفاده کردند مگر بازهم همین رسانه هستند که باعث اصلاح یک دیگر میشوند .

مطبوعات یک شبکه دو جانبه اطلاعات بین حکومت ورای دهنده گان میباشد که:

* مردم را از نظرات ، اعمال وسیاست های حکومت مطلع میسازد.

*به نماینده گی از مردم از حکومت حساب میخواهد .

*و نظرات عموم مردم را به روشنی بیان میکند .  

درجهان  امروزی مطبوعات وسیله خوب تبلیغاتی میباشد واز آن برای جنگ تبلیغاتی به صورت اعطیمی استفاده میشود

 

گزارش دهی انتخابات

نقش خبرنگار در انتخابات:

برخورد خبرنگاران و رسانه ها در زمان مبارزات انتخاباتی و انتخابات باید در امتداد با قانون ، سیاست و جریانات سیاسی موجود جامعه منسجم شوند اما   خبرنگاران در زمانی انتخابات نقش مهمی را بازی میکنند امروز در بسیاری از نقاط جهان تعداد کمتری از مردم به شکل مستقیم از طریق کسب عضویت یک حزب یا شرکت در یک همایش انتخاباتی در پروسه سیاسی سهم میگریند بخاطریکه بسیاری از مردم برای بدست اوردن اطلاعات در باره اوضاع جهان پیرامون خویش متکی به روزنامه ها ، مجلات ، رادیو و تلویزیون میباشند .به همین ترتیب سیاستمداران برای تبلیغ ، توضیع پلان و برنامه های شان به شکل روز افزون از رسانه استفاده میکند.ازهمین رو کار خبرنگار در جریان پروسه انتخابات زیر ذره بین است ومورد توجه همگی قرار دارد، در زمانی انتخابات نشر گزارش های خبرنگار قدرت اثرگذاری های بیشتر دارد لذا با خود فشارهای نیز  با خود دارد .

گزارشگر است که به مردم اگاهی میدهد تا انتخاب اگاهانه داشته باشند واین زمانی ممکن است که گزارشگر اگاهی های دقیق منصفانه و بی طرفانه داشته باشد

همان قسم که گفتیم انتخابات رکن اساسی ومهم دموکراسی است و مطبوعات اذاد همواره نقش اکسیژن را برای دموکراسی داشته اند ، زیرا هیچ یکی بدون دیگری امکان حیات ندارد ، نویسنده سیاسی فرانسوی { الکسی دو توکویل } درین مورد مینویسد " بدون دموکراسی نمیتوان روزنامه واقعی داشت ، و بدون روزنامه دموکراسی ممکن نیست" از آن تا کنون صحت این بیان ساده درر بسیاری از کشورهای  جهان به اثبات رسیده است یعنی میتوان گفت رسانه ها خبری منبع اصلی کسب اگاهی هستند که مردم برای تبیین حکومت برخود لازم دارند.  

گزارشگران در زمانی مفاهمه بین دولت ومردم رابطه حیاتی را تامین میکنند پس لازم است که خبرنگاران کار شان را به درستی انجام دهند، اما این برای خبرنگار چی مفهومی دارد؟ وچگونه خبرنگاران میتواند به این هدف دست یابد؟

 

*  چیزیکه خبرنگاران را در پروسه انتخابات برای گزارش دهی کمک میکند یکی هم دانستن قانون انتخابات است که هر کشور قوانین مختص به خود در باره انتخابات دارد و گزارشگران باید از آن اگاهی داشته باشد .وگرنه خطر آن وجود خواهد داشت که خود و کار فرمای خود را به مشکل جدی رو بر خواهد کرد ویا حتی بالای نتایج انتخاباتتاثیر گذار خواهد بود.

 

* اما چیزیکه  ضروری است این است که بخش بیشتر فعالیت های خبرنگاران به وسیله قوانین تنظیم نمی شود بلکه به وسیله اصول اخلاقی که خود آنها برخود تحمیل می نمائید تنظیم میشود ، و خبرنگاران حرفوی از ین حصول پیروی میکند زیرا  باور دارند که در یک دموکراسی سالم نقش مهمی را بازی میکند واین بدان معنی است که وظیفه خود را میدانند که چگونه با سیاستمداران و رای دهنده- گان برخورد کنند .

 

 

*خبرنگاران  در کشور که هستند باید با فرهنگ ، تاریخ و وضع موجود سیاسی اگاهی کامل داشته باشند دربرخه موارد شما به اگاهی و حساسیت بیشتری احتیاج دارید هر گاه با تصمیم مشکلی روبرو شوید بهتر است با همکار با تجربه خود صحبت و مشورت کند.

 

*شورای اورپا در مورد نقش خبرنگار در انتخابات می نگارند " داشتن استقلال نشراتی وحیثیت  حرفه ای و نیز مسلکی بودن پایه های اصلی گزارش دهی از انتخابات  را تشکیل میدهد . نبود  خود مختاری خبرنگاری یا مسسولیت ، ممکن است سبب پشداوری و قضاوت نادرست در مورد نتایج انتخابات شود "

 خلاصه هر خبرنگار در جریان گزارش دهی از پوشش انتخاباتی  باید توازن و انصاف مناسب را در نظر بگیرد

چیزیکه برای تمام رسانه مهم است رسانه ها همیشه در تجدید اموزش خبرنگاران و سایر دست اندرکاران پوشش روند انتخابات باید به موقع رویکار گرفته شود و رهنما ها ئی لازم اماده گردد رهنما ها در همه حالات خبرنگاران و دست اندرکاران پوشش روند انتخابات را به مسایل ذیل حتمی متوجه سازد .

* درنظر داشتن حق بشری تمام طرفین گزارش در همه حالات

* فراموش نکردن حقوق اقلیت ها

* تاکید بر جنبه های بی طرفی و انصاف

* تاکید بر اخبار متعادل

* حفظ توازن در ارائه همه اطلاعات از همه جوانب

 

گزارش دهی در جریان انتخابات:

 

در روند انتخابات تمام خبرنگاران و رسانه ها موظف اند در پوشش رویداد های انتخاباتی در تماس با ادارت و مسولان انتخاباتی اگاهی کامل ازین روند را باید به دست اورد اگاهی ازین روند به رسانه هاو خبرنگاران  کمک میکند تا در طرح ریزی ، برنامه ریزی منظم ، موثر وبه موقع کمک خواهد کرد در جریان انتخابات نسبت به هر زمان دیگر نظریات احزاب رقیب که در انتخابات شرکت می کنند از همه بیشتر مورد بررسی و مو شکافی قرار می گیرد . این زمانی است که احزاب گوناگون برنامه های  شان را پخش میکنند و ازرای دهنده گان می خواهند که بین احزاب یکی را انتخاب کند .

       سهم رسانه در ایجاد یک جامعه مردمی به این معنا نیست که صد در صد برای ترغیب مردم در اشتراک انتخابات و یا مبارزه انتخاباتی عمل کرده باشند ،ممکن شماری رای دهنده گان چهل در صد باشد اما این از بابت نقض کار رسانه ها نیست بلکه رسانه ها با مسولیت که دارد هموار سازی زمینه های تشویق مردم به رای دهی وبستر سازی برای تبادله افکار آنها است.

سیاستمداران حق دارند از خبرنگاران انتظار داشته باشند که سیاست ها و نظرات آنها را دقیقا بیان نمائید گر چه حتمی نیست که همه نظرات را بیان کند  اما این وظیفه خبرنگار است که نکات اصلی را به شکل خلاصه بیان کند .

رای دهنده گان نیز از خدمت خبرنگاران استقبال می کند و این رای دهنده گان از سیاستمداران سوالاتی دارند که باید خبرنگار آنرا از سیاستمداران بپرسند و رای دهنده گان عمدتا معلومات را که از طریق رسانه ها در مورد  انتخابات بدست میاورند در مورد  رای دهی تصمیم خواهد گرفت .

 

به طوری مثال : یک حزب میگوید که 20 فیصد بودیجه وزارت معارف را افزایش خواهد داد البته در صورتیکه در انتخابات پیروز شود که در ذهن عموم مردم سوالاتی است که باید خبرنگار آنرا از حزب مربوطه بپرسد تا مردم اگاهی حاصل کنند، مثلا پرسیده شود

1: پول اظافی را از کجت به دست خواهد اورد ؟

2: در چه زمانی اثرات آن محسوس خواهد شد ؟

و ازین قبیل سوال های دیگری.

 

اصول کلی خبرنگاری در جریان پوشش انتخابات

1_ سیاست کاری رسانه ها : سیاست کاری رسانه ها تعین کننده بینش رسانه به نقشش در روند انتخابات میباشد البته سیاست کاری رسانه ها را مالکین آن تعین میکند که نظر به قانون ما سه نوع مالکیت داریم

*_ رسانه های همگانی که متعلق به مردم هستند

*_رسانه های خصوصی که مربوط به حزب ویا شخصی میباشد

*_ رسانه های دولتی که متعلق به دولت میباشد

 

2_ اصول خبرنگاری :اکه شامل سه موضوع عمده میشود که هر رسانه اذاد تمام فعالیت های خویش را مطابق آن عیار سازد.

*_دقت : یعنی تمام خبرنگاران اطلاعات که فراهم میکنند باید واقعیت داشته باشد که حتی مسایل بسیار جزئی را مانند استفاده از زبان ، شیوه های بیان وتهیه به شمول صدا وتصویر میباشد.

*_صداقت : رسانه ها همیشه باید اطلاعات حقیقی برای مردم فراهم کند نه دستکاری شده که نظر خود را نیز شامل آن ساخته باشد و رسانه نباید از قدرت شان سوء استفاده کنند.

*_ انصاف : این بدان معنا که دیدگاه ها را طوری مساویانه بازتاب دهد و باید رسانه  با رویداد ها به صورت منصفانه واخلاقی برخورد کنند.

 

 

3_اعتماد رسانه ها:  زمانی رسانه ها وخبرنگاران نزد مردم اعتماد پیدا کرده میتواند که اصول خبرنگاری و اخلاق رسانه ئی را مراعات کنند که اصول خبرنگاری در بالا به آن اشاره شد اما بحث اخلاق رسانه ئی بحث کاملا جداگانه است لذا درین جا آن میگذریم .چیزیکه در بحث اعتماد رسانه مهم است میشه در یک جمله کوتاه و آن عبارت از تمام افرادیکه در تهیه گزارش انتخاباتی سهیم هستند باید موضعگیری شخصی خود را کنار بگذارند.

 4_ تنوع : که شامل دو بخش میشود .

الف _ در حوزه موضوعات : که درین جا نظر به رسانه تفاوت میکند اگر رسانه ملی باشد باید سراسر کشور تحت پوشش قرار دهد اطلاعات مختص به هرولایت باید داشته باشد ویا اگر رسانه محلی باشد ساحه که تحت پوشش است اطلاعات ازتمام محل را تحت پوشش در گزارش ها موجود باشد توازن در ارایه اطلاعات از یک محل تا محل دیگر نباید برهم بخورد .

ب_ در حوزه عقاید : یک رسانه برای دست یافتن به توازن و انصاف باید خود را مطمئن سازد که وسعترین سلسله باورها  و دیدگاه ها را نشر میکند اما یک چیز را رسانه ها باید بپزیرد که دیدگاه ها همیشه در حال تغیر است  و مسیر این تغیر ها باید انعکاس داده شود.

 

5_ توازن : قسمیکه منبع در گزارشها مهم است توازن آن مهمتر میباشد و زمانی توازن مرعات میشود که دو طرف قضیه در گزارش جا داده شود البته بوجود اوردن توازن در برنامه اطلاعاتی مسولیت خبرنگاران و رسانه ها میباشد.

 

6_ اصول برنامه ریزی پوشش انتخابات : عموما در اصول برنامه ریزی پوشش انتخابات در رسانه گروه کاری در زمینه مصرف کار میباشند اولین چیزیکه برای رسانه مهم امادگی از قبل برای تحت پوشش قرار دادن انتخابات میباشد که هر رسانه از قبل رهنما های در زمینه دارند تا در جریان انتخابات تیم کاری را کمک کند .

مواردیکه گزارشگران وتیم کاری که در رسانه ها کار میکنند باید اطلاعات درین رابطه داشته باشند

·       مراکز رای دهی ، تعداد و همچنان در مورد موقعیت آنها

·       توجه به طرز دید مردم

·       به خاطر سپردن دید گاه ها و مفکوره ها رهبران سیاسی

·       اطلاعات در مورد کنفراس های خبری که رهبران در آن شرکت دارند

·       تمرکز اصلی بالای پروسه رای دهی 

 

خلاصه در اصول برنامه ریزی کدام طریقه خاص وجود ندارد هر رسانه از خود شیوه ها و طریقه ها مختص به خود دارد .اما چیزیکه مهم است تمام رسانه ها و ژورنالیستان موظف در تحت پوشش قرار دادن رویداد های اتخاباتی در تماس با ادارات انتخاباتی و مسولان انتخاباتی آگاهی کامل ازین روند باید به دست آورند آگاهی از این روند به خبرنگاران و رسانه ها در طرح ریزی ، برنامه ریزی منظم ، موثر و به موقع کمک خواهد کرد.   

 

چند موارد مهم که باید مرعات شود

که رسانه ها و ژورنالیستان  قبل از برگزاری انتخابات باید آنرا  مدنظر داشت وبرای عامه مردم در مورد اطلاع گرد اورد .

1. اشنائی کامل با قانون اساسی و قانون انتخابات .

2. اشنائی با تمام مناطق که انتخابات در آن برگزار میگردد البته از لحاظ جغرافیائی .

3. درک نوعیت انتخابات ( ریاست جمهوری ، پارلمانی) .

4. شناسائی مسولان انتخاباتی و همچنان اشنائی به نقش های آنها در انتخابات .

5. شناسائی واجدان شرایط رائ دهنده گان . 

6. شناسائی احزاب سیاسی وچگونه گی سهم گیری شان درانتخابات .

7. شناختن تمام نامزادان انتخاباتی .

8. تشخیص شیوه رائ دهی .

9. اگاهی از روز انتخابات و اگاهی از اوقات کاری مرکز رائ دهی .

10. مشخص نمودن انتخابات که به کدام اساس است (اکثریت ارا و یا 50+1 )

11. اگاهی از مقرارت مبارزات انتخاباتی و مدت آن .

12. گزارش های از چگونه گی اموزش مسولان مراکز رائ دهی .

    وصد ها موارد دیگر که رسانه ها قبل از قبل از آن باید در مورد معلومات داشته و همچنان برای عامه مردم اطلاع فراهم کند.

 

 

مسولیت  های جدی خبرنگار در جریان  پروسه  انتخابات

 

در جریان پروسه انتخابات کاری خبرنگاران بسیار دشوار میباشد چون پروسه انتخابات یک پروسه بسیار مهم میباشد مربوط به سرنوشت کشور میشود به همین خاطر مسولیت های بسیار جدی در جریان گزارش دهی از پروسه متوجه خبرنگاران میباشد که به طور نمونه چند تا آنرا ذکر میکنیم.

1. در زمانی مصاحبه متوجه باشید و مطمئن شوید که زن یا مرد " عادی "  نامزاد انتخاباتی نیست

2. در برنامه زنده ئی پروسه مبارزات انتخاباتی کسانی که توسط تلفن از نامزادان شکایت میکنند مطمئن شوید که خود کاندیدی انتخاباتی نیست .

3. مسولیت شما جهت تضمین توازن وبی طرفی متوجه تمامی مطالبی است  که از ایستگاه شما نشر میشود باید مسولان رسانه ها متوجه توازن و بی طرفی باشند.

4. بررسی نظرها و گفته های توده ی مردم را جزئی از وظیفه و شغل خود محسوب کنید و نامزادان را در برنامه های صدای مردم شامل نکنید.

5. اطمینان یابید که برنامه صدای مردم شما از توازن سیاسی برخوردار باشد.

6. گفته های تمامی تماس گیرنده را بررسی نمائید مطمئن شوید که کاندیدهایی در میان آنان نباشد.

7. اگر زمان و مکان تبارز آنان نا سنجیده و نامحدود باشد توازن گزارش وپوشش سیاسی شما برهم می خورد واعتماد تان کم میشود.

      و به همین ترتیب صدها مسولیت های دیگر هستند که در جریان گزارش دهی از پروسه انتخابات متوجه خبرنگاران است.

نتیجه

انتخابات زمانی در کشور صورت میگیرد که نظام قبلی انحلال میشود در زمان گزارش انتخابات یک چالش بی نظیردر برابر خبرنگاران در افغانستان است مردم از اطلاعات عرضه شده توسط خبرنگاران برای تصمیم جهت رای دادن به نامزادی خاص استقاده مکنند ، گزارشها باید همیشه بی طرفانه ،متوازن ودقیق باشد بخصوص در نزدیکی های انتخابات وقبل از زمان رای دادن چرا مردم نیاز به دریافت تصویری روشن ومنصفانه ای از همه موضوعات و نامزاد ها دارند تا از طریق آن بتواند در برگ های انتخاباتی خود در کنار نام بهترین نامزاد علامت رای خود بگذارند .

  خبرنگاران نباید بکوشند بر نحوه رای مردم اثر بگذارند بلکه هدف آنها باید این باشد که مردم را به معتبر ترین  وموثرترین اطلاعات تجهیز کنند تا مخاطبان بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند گزارش اطلاعاتی و یا موضوعی که مربوط به یک نامزاد انتخاباتی است باید وزنه متناسب تمام نامزاد ها در نظر گرفته شود.

مطمئن شوید که همه نامزد ها را خوب می شناسید تا برای افراد به خصوص تبلیغات اظافی نشود .

خبرنگاران باید بیش از حد هوشیار باشند تا در جریان دوره انتخابات در همه برنامه ها  نه فقط برنامه های خبری ، انصاف ، دقت و توازن حفظ شود .

نقطه دیگری که قابل ذکر است و باید خبرنگاران به آن توجه زیاد کند با نظر سنجی ها بایستی به دقت  برخورد شود نظر سنجی ها نه به عنوان یک پیش بینی معتبر بلکه صرفا به عنوان تمایلی در رای دادن بیان گردد این نظرسنجی ها را  " اظهار " میدارند و چیز را " اثبات " نمی کند بگذارید تا مخاطبان تعین کننده اهمیت موضوعات باشند و نه سیاستمداران .

 پس نقش خبرنگاران در پروسه انتخابات بسیار مهم  است که برای مردم اطلاعات فراهم کند تا مردم اگاهانه در انتخابات سهم گیرند  .

 

منابع

1_ جمیله عمر. رسانه و انتخابات ،کابل: بنگاه انتشارات و مطبه میوند،چاپ اول1388، ص 16، 20، 42 .

2_ رساله آوا . راهنمای روزنامه نگاری مستقل : منتشر شده دفتربرنامه های اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ص49 .

3_ کوین بردین و دیگران .ترجمه عبیدالله محک و ضیا مبلغ. پایه های ژورنالیزم و گزارشدهی انتخابات ،کابل : انتشارات تراست سرویس جهانی     بی بی سی، 2004، ص28 .

4_ ماهنامه . جامعه مدنی ، دور پنجم ، شماره چهارم ، جوزا 1386.

5_ ماهنامه . جامعه مدنی ، دور هفتم ، شماره 53 ، سرطان 1388 .

6_.comtol afghan .  www


موضوعات مرتبط: مجموعه سیمنار ها در مورد زورنالیزم
[ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:30 ] [ جاوید (سکوت) ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هدف از این وبلاگ ارتقای سطح علمی دانش اموزان بوده وبخاطر رشد ذهنیت ها اماده گردیده است و شما در این وبلاگ به نوشته های چون - اجتماع - فرهنگ - سیاست - دست خواهید یافت.

کارگردان سایت : جاوید (سکوت)
email: j.sukoot@gmail.com
pho numbers : +93798 03 21 20 ....+93787 95 03 95

facebook: jawidsukoot
امکانات وب